Benodigde gegevens

Wat heeft u nodig bij het opstarten van een VvE administratie:

  • De splitsingsakte, met bijbehorend Modelreglement
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Bankrekening op naam van de VvE
  • De naam, adres woonplaats-gegevens van uw VVE-leden
  • Begroting
  • Jaarrekening vorig boekjaar (alleen van reeds bestaande administraties)
 

 

 

Onze Referenties

			SELECT
				id, naam_en, tekst_intro_en, tekst_en, tekst_en_2
			FROM default_arts
			WHERE live = 1 AND id IN (340)
			ORDER BY plek ASC